Каква е разликата между гестационна и календарна седмица, а каква е разликата между лунарен и календарен месец? Как се изчислява в коя гестационна седмица и в кой месец сте? Предлагаме ви отговорите на всички тези въпроси.
Как да изчислите в коя гестационна седмица сте?
Какво е гестационна седмица?

Седмиците по време на бременността се наричат гестационни, като те са еднакви с календарните по дължина. Бременността трае средно 280 дни или 10 лунарни месеца, които се равняват на 40 гестационни седмици по 7 дена всяка. Имайте предвид, че 1 лунарен месец (28 дена или 4 гестационни седмици) не се равнява на 1 календарен месец (30-31 дена).

Как се изчислява гестационната седмица?

Изчисляването на гестационната седмица е отчасти близко до начина на изчисляване на термина . Взима се предвид първия ден на последния редовен (28-дневен) менструален цикъл (или денят след пункцията, ако става въпрос за ин-витро оплождане) и това е денят, от който започва отчитането на бременността и гестационните седмици, всяка от които е с продължителност 7 дена.

А за да изчислите в кой Как да изчислите в коя гестационна седмица сте?лунарен месец сте, разделете поредния номер на гестационната седмица на 4. Ако сте в 19 гестационна седмица и я разделите на 4, ще получите 4.75, което означава, че сте в трета седмица от 5 лунарен месец.

1 – 4 г.с. - 1 лунарен месец
5 – 8 г.с. - 2 лунарен месец
9 – 12 г.с. - 3 лунарен месец
13 – 16 г.с. - 4 лунарен месец
17 – 20 г.с. - 5 лунарен месец
21 – 24 г.с. - 6 лунарен месец
25 – 28 г.с. - 7 лунарен месец
29 – 32 г.с. - 8 лунарен месец
33 – 36 г.с. - 9 лунарен месец
37 – 40 г.с. - 10 лунарен месецКак обаче да изчислите коя гестационна седмица в кой календарен месец попада?


За целта си изгответе личен календар, който да започва от първия ден на последния ви редовен менструален цикъл (например 4 април), и отброявайте всеки месец до деветия. Тоест в 1-ви месец ще сте до 4 май. От втори месец нататък обаче добавяйте по един допълнителен ден – тоест във 2-ри месец сте до 5 юни, в 3-ти – до 6 юли и т.н. Така се получава, че:

1 - 4 г.с. - 1 календаренКак да изчислите в коя гестационна седмица сте? месец
5- 8 г.с. - 2 календарен месец
9 - 13 г.с. - 3 календарен месец
14 - 17 г.с. - 4 календарен месец
18 - 21 г.с. - 5 календарен месец
22 - 26 г.с. - 6 календарен месец
27 - 30 г. с. - 7 календарен месец
31 - 35 г.с. - 8 календарен месец
35 - 40 г.с. - 9 календарен месец

В коя гестационна седмица, както и в кой лунен и календарен месец сте може да изчислите и чрез т.нар гестационнен календар (гестограма).